ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ : ถนนริมแม่น้ำ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐ โทรศัพท์. ๐ ๕๖๒๒ ๕๑๕๙, ๐ ๕๖๒๒ ๕๑๕๕ โทรสาร. ๐ ๕๖๒๒ ๕๑๕๘ E-mail : nkwjc@coj.go.th

นายสรวิศ ลิมปรังษี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ ให้เกียรติเยี่ยมและมอบเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้แก่ นางสาวสาวิตรี อิ่มยวง เจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเข้ารับการรักษาตัวและพักฟื้นจากอาการไข้หวัด พร้อมด้วย ผู้อำนวยการและข้าราชการ ณ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

นายสรวิศ  ลิมปรังษี  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ ให้เกียรติเยี่ยมและมอบเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้แก่ นางสาวสาวิตรี  อิ่มยวง เจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเข้ารับการรักษาตัวและพักฟื้นจากอาการไข้หวัด พร้อมด้วย ผู้อำนวยการและข้าราชการ ณ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์
เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕ นาฬิกา นายสรวิศ  ลิมปรังษี  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ ให้เกียรติเยี่ยมและมอบเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้แก่ นางสาวสาวิตรี  อิ่มยวง เจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเข้ารับการรักษาตัวและพักฟื้นจากอาการไข้หวัด พร้อมด้วย ผู้อำนวยการและข้าราชการ ณ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์