ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ : ถนนริมแม่น้ำ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐ โทรศัพท์. ๐ ๕๖๒๒ ๕๑๕๙, ๐ ๕๖๒๒ ๕๑๕๕ โทรสาร. ๐ ๕๖๒๒ ๕๑๕๘ E-mail : nkwjc@coj.go.th

นายสรวิศ ลิมปรังษี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ ให้เกียรติเป็นประธานฝ่ายฆราวาสงานสวดพระอภิธรรมของ นายบุญเลิศ โอประเสริฐสวัสดิ์ ผู้วายชนม์ บิดาสามี นางลาวัลย์ เล็กวิจิตรธาดา ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ ณ ศาลา ๗ ฌาปนสถาน วัดนครสวรรค์

นายสรวิศ  ลิมปรังษี  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ ให้เกียรติเป็นประธานฝ่ายฆราวาสงานสวดพระอภิธรรมของ นายบุญเลิศ โอประเสริฐสวัสดิ์ ผู้วายชนม์ บิดาสามี นางลาวัลย์  เล็กวิจิตรธาดา ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ ณ ศาลา ๗ ฌาปนสถาน วัดนครสวรรค์
เมื่อวันที่ ๙ กันยายน  ๒๕๖๐ เวลา ๒๐ นาฬิกา นายสรวิศ  ลิมปรังษี  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ ให้เกียรติเป็นประธานฝ่ายฆราวาสงานสวดพระอภิธรรมของ นายบุญเลิศ โอประเสริฐสวัสดิ์ ผู้วายชนม์ บิดาสามี นางลาวัลย์  เล็กวิจิตรธาดา ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์  พร้อมด้วย คณะผู้พิพากษาสมทบ และข้าราชการ ณ ศาลา ๗ ฌาปนสถาน วัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์