ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ : ถนนริมแม่น้ำ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐ โทร. ๐ ๕๖๒๒ ๕๑๕๕ E-mail : nkwjc@coj.go.th

นายสรวิศ ลิมปรังษี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและร่วมแสดงความยินดีแก่นักศึกษาระดับชั้น ปวช.๓ แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ ในโอกาสที่ฝึกงานเสร็จ ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์

นายสรวิศ  ลิมปรังษี  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและร่วมแสดงความยินดีแก่นักศึกษาระดับชั้น ปวช.๓ แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ ในโอกาสที่ฝึกงานเสร็จ ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์
เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕ นาฬิกา นายสรวิศ  ลิมปรังษี  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและร่วมแสดงความยินดีแก่นักศึกษาระดับชั้น ปวช.๓ แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ ในโอกาสที่ฝึกงานเสร็จ ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์