ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ : ถนนริมแม่น้ำ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐ โทรศัพท์. ๐ ๕๖๒๒ ๕๑๕๙, ๐ ๕๖๒๒ ๕๑๕๕ โทรสาร. ๐ ๕๖๒๒ ๕๑๕๘ E-mail : nkwjc@coj.go.th

นายสรวิศ ลิมปรังษี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ ให้การต้อนรับนายณัฐปกรณ์ พิชญปัญญาธรรม ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่ง ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษโครงการ ชีวิตนี้...ดีได้..ด้วยมือเรา โดยมีเยาวชนและผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการ ๓๕ ครอบครัว ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์

นายสรวิศ ลิมปรังษี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์  ให้การต้อนรับนายณัฐปกรณ์  พิชญปัญญาธรรม  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่ง ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษโครงการ ชีวิตนี้...ดีได้..ด้วยมือเรา โดยมีเยาวชนและผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการ ๓๕ ครอบครัว ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์
เมื่อวันที่  ๑  กันยายน  ๒๕๖๐ เวลา ๙ นาฬิกา นายสรวิศ ลิมปรังษี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์  ให้การต้อนรับนายณัฐปกรณ์  พิชญปัญญาธรรม ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่ง ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษโครงการ ชีวิตนี้...ดีได้..ด้วยมือเรา โดยมีเยาวชนและผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการ ๓๕ ครอบครัว ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบัลดาลใจให้เด็กและเยาวชนได้ค้นหาตัวตนที่แท้จริงและมองเห็นศักยภาพและพลังทางบวกที่มีอยู่ในตนเองและดึงศักยภาพนั้นออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและเพื่อให้ผู้ปกครองเข้าใจธรรมชาติอันหลากหลายของเด็กและเยาวชน  พร้อมด้วย  คณะผู้พิพากษา  ผู้พิพากษาสมทบ  ผู้อำนวยการ ข้าราชการและลูกจ้าง  ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์