ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ : ถนนริมแม่น้ำ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐ โทรศัพท์. ๐ ๕๖๒๒ ๕๑๕๙, ๐ ๕๖๒๒ ๕๑๕๕ โทรสาร. ๐ ๕๖๒๒ ๕๑๕๘ E-mail : nkwjc@coj.go.th

นายสรวิศ ลิมปรังษี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ นำคณะผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการ ข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมแสดงความอาลัยและแสดงความจงรักภักดี โดยนำดอกดารารัตน์ที่บุคลากรศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ร่วมกันประดิษฐ์ มอบให้แก่ สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

นายสรวิศ  ลิมปรังษี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์  นำคณะผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการ ข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมแสดงความอาลัยและแสดงความจงรักภักดี  โดยนำดอกดารารัตน์ที่บุคลากรศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ร่วมกันประดิษฐ์ มอบให้แก่ สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ  ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
เมื่อวันที่  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๑๕ นาฬิกา นายสรวิศ  ลิมปรังษี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์  นำคณะผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการ ข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมแสดงความอาลัยและแสดงความจงรักภักดี  โดยนำดอกดารารัตน์ที่บุคลากรศาลเยาวชนและครอบครัว        จังหวัดนครสวรรค์ร่วมกันประดิษฐ์ มอบให้แก่ สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์