ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ : ถนนริมแม่น้ำ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐ โทรศัพท์. ๐ ๕๖๒๒ ๕๑๕๙, ๐ ๕๖๒๒ ๕๑๕๕ โทรสาร. ๐ ๕๖๒๒ ๕๑๕๘ E-mail : nkwjc@coj.go.th

นายสรวิศ ลิมปรังษี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้ นายพัฒนา อินทรชิต เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ ร่วมกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ ๘๕ พรรษามหาราชินี ประจำปี ๒๕๖๐ ณ บริเวณแสดงสินค้า OTOP องค์การบริหารส่วนตำบลเกรียงไกร อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

นายสรวิศ ลิมปรังษี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์   มอบหมายให้  นายพัฒนา อินทรชิต เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ   ร่วมกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจ  ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน  เฉลิมพระเกียรติ ๘๕ พรรษามหาราชินี ประจำปี ๒๕๖๐  ณ  บริเวณแสดงสินค้า OTOP องค์การบริหารส่วนตำบลเกรียงไกร อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
เมื่อวันที่  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๑๑ นาฬิกา นายสรวิศ ลิมปรังษี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์   มอบหมายให้  นายพัฒนา อินทรชิต         เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ   ร่วมกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจ  ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน  เฉลิมพระเกียรติ ๘๕ พรรษามหาราชินี ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๘๕๐ ต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐  พร้อมด้วยคณะข้าราชการและลูกจ้าง  โดยมี นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  เป็นประธานเปิดโครงการฯ  ณ  บริเวณแสดงสินค้า OTOP องค์การบริหารส่วนตำบลเกรียงไกร อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์