ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ : ถนนริมแม่น้ำ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐ โทรศัพท์. ๐ ๕๖๒๒ ๕๑๕๙, ๐ ๕๖๒๒ ๕๑๕๕ โทรสาร. ๐ ๕๖๒๒ ๕๑๕๘ E-mail : nkwjc@coj.go.th


ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

12

เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๙.๓๐ นาฬิกา นายสรวิศ ลิมปรังษี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์  พร้อมด้วย คณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการและลูกจ้าง ให้การต้อนรับ ขบวนมังกรทอง ขบวนเอ็งกอพระบู๊ ขบวนสิงโตปักกิ่ง (กวางเจา) และขบวนล่อโก้วสมาคมส่งเสริมดนตรีฯ ในโอกาสที่มาคารวะอวยพรผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและคณะ เนื่องในวันปีใหม่หรือวันชิวอิก (ประเพณีตรุษจีน) ของชาวจีนปากน้ำโพ ณ บริเวณ หน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์  
อ่านข่าว