ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ : ถนนริมแม่น้ำ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐ โทร. ๐ ๕๖๒๒ ๕๑๕๕ E-mail : nkwjc@coj.go.th


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

11

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑ นาฬิกา  นายสรวิศ  ลิมปรังษี  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์  พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการ ข้าราชการและลูกจ้าง  ให้การต้อนรับ นายสุรพล สนธยานนท์  อธิบดีผู้พิพากษาภาค  ๖  และคณะ ในโอกาสที่มาตรวจราชการและประเมินผลการปฏิบัติราชการศาลยุติธรรมในสังกัดเขตอำนาจของอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ (รอบที่ ๒ ผลการปฏิบัติราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)  เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นมาตรฐานเดียวกันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร  ณ  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์    
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)