ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ : ถนนริมแม่น้ำ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐ โทร. ๐ ๕๖๒๒ ๕๑๕๕ E-mail : nkwjc@coj.go.th

ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

21

เมื่อวันที่  ๒๗  เมษายน  ๒๕๖๐  เวลา ๙.๓๐ นาฬิกา  นายสรวิศ  ลิมปรังษี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้ นายพรชัย พรพศวัต ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะฯ  เป็นประธานเปิดโครงการเป็นหนึ่งด้วยกีฬาไม่ต้องพึ่งพายาเสพติด ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้รับการฝึกฝนและเพิ่มพูนทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอลอย่างถูกวิธีตลอดจนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งกีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่ช่วยส่งเสริมความรักใคร่สามัคคีในหมู่คณะ พร้อมด้วย ข้าราชการและลูกจ้าง  ณ  ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๖ จังหวัดนครสวรรค์   

อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ