ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ : ถนนริมแม่น้ำ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐ โทร. ๐ ๕๖๒๒ ๕๑๕๕ E-mail : nkwjc@coj.go.th

ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

3

เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๙ นาฬิกา นายสรวิศ ลิมปรังษี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ ให้เกียรติเปิดประชุมชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินการตามโครงการสร้างทางชีวิตใหม่ให้ครอบครัวอบอุ่น รุ่นที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๓๐ ครอบครัว ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่  ๒๘-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ พร้อมด้วย คณะผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการและลูกจ้าง โดยเป็นโครงการร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมชั้นสองศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์  

อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)