ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ โทร : 0 5622 5155 โทรสาร : 0 5622 5158 E-mail : nkwjc@coj.go.th
ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

7

เมื่อวันที่  ๒๓ มีนาคม  ๒๕๖๐  เวลา  ๑๕  นาฬิกา  นายวรกฤต  วรรณรัตน์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์  มอบหมายให้ นายปิยะวัฒน์             ชีวินศิริมงคล  นิติกรชำนาญการ  เป็นตัวแทนจัดรายการวิทยุเผยแพร่กฎหมาย โครงการศาลเยาวชนและครอบครัวพบประชาชน  กิจกรรม รายการวิทยุช่วยเหลือเพื่อวันพรุ่งนี้ มิใช่ลงโทษเพื่อวันนี้  โดยได้นำเรื่อง กฎหมายอาญาที่เด็กและเยาวชนควรรู้ เป็นหัวข้อสนทนาในการจัดรายการวิทยุ พร้อมทั้งมอบกระเช้าขอบคุณผู้บริหารสถานีวิทยุ เนื่องในโอกาสปิดโครงการดังกล่าว  ณ  สถานีวิทยุ FM ๙๗.๕๐ และ ๘๘.๕๐  เมกะเฮิรตซ์  ตำบลนครสวรรค์ออก  อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 

อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 5
อ.17/60
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.2/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.3/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
อ.407/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ -
พ.11/60
นัดชี้/สืบ
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ