ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ : ถนนริมแม่น้ำ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐ โทรศัพท์. ๐ ๕๖๒๒ ๕๑๕๙, ๐ ๕๖๒๒ ๕๑๕๕ โทรสาร. ๐ ๕๖๒๒ ๕๑๕๘ E-mail : nkwjc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

3

เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕ นาฬิกา นายสรวิศ ลิมปรังษี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ นำผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการ ข้าราชการและลูกจ้าง ร่วมปลูกต้นพะยูงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ศาลยุติธรรม เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาศาลยุติธรรม ๑๓๖ ปี ณ บริเวณศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ 
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 2
พ.48/61
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
อ.81/60
นัดพร้อมฟังผลฯ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.